ÚOCHB

Skupina Iva Starého

Chemie funkčních molekul
Vědecká skupina
Distinguished Chair
CHEM cluster

O naší skupině

Náš výzkum je zaměřen na netriviální π-elektronové systémy, které lze aplikovat v chemii a fyzice. Pozornost věnujeme zejména syntéze helikálně chirálních aromátů (helicenů), které jsou enantiomerně čisté a vhodně funkcionalizované. Systematicky zkoumáme jejich (chir)optické vlastnosti, samoskladbu v krystalech či na fázovém rozhraní, schopnost transportu náboje/spinu či reaktivitu na povrchu v nanoměřítku. Zajímáme se také o vývoj obecných syntetických metod a enantioselektivní katalýzu. Naším konečným cílem je konstrukce inteligentních molekulárních zařízení.
image